Aktualijos

Spausdinti

Archyvas

2017-09-15  Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo

ballast water in numbers hr_with imo logo
2017 m. rugsėjo 8 d. įsigaliojo 2004 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo (toliau – Konvencija) – tarptautinis aplinkosaugos instrumentas, kuriuo siekiama sustabdyti kenksmingų vandens organizmų ir patogenų perdavimą ir paskleidimą per laivų balastinius vandenis.

2016-07-20  Motorinių pramoginių laivų laivavedžių dėmesiui

Informuojame, kad asmenims, turintiems Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimus, kuriuose nurodyta variklio galia 150 AG, ir siekiantiems juos pasikeisti į naujo pavyzdžio kvalifikacijos liudijimus, dėl šiuo metu esamų laikinų techninių nesklandumų nauji kvalifikacijos liudijimai laikinai neišduodami.

2016-02-03  Naujovės vidaus vandenų laivyboje

slider-6
2016 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) patvirtinti Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatai, kurie įsigalios 2016 m. gegužės 1 d.

2013-08-27  Įsigaliojo konvencija dėl darbo jūrų laivyboje

mlc
Š. m. rugpjūčio 20 d. Lietuva Tarptautinės darbo organizacijos Generaliniam direktoriui Guy Ryder įteikė dokumentus, kuriais mūsų valstybė ratifikavo priimtą TDO konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – MLC konvencija). Lietuva tapo 45-ąja valstybe, kurios ratifikavimo dokumentus yra įregistravęs Tarptautinio darbo biuro generalinis direktorius.

2013-06-25  Nukeliama naujų jūrinių dokumentų išdavimo pradžia

img_2578
Informuojame, kad jūrininkams, turintiems jūrinius dokumentus, kurių galiojimo laikas baigiasi, arba norintiems iki šių metų pabaigos pasikeisti jūrinius dokumentus bei įvykdžiusiems šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytus reikalavimus, Administracija išduos jūrinius dokumentus, kuriuose bus nustatytas galiojimo laikas, ne ilgesnis kaip iki 2017 m. sausio 1 d., taip kaip nustatyta STCW konvencijos (su 2010 m. Manilos pakeitimais) 1/15 taisyklės reikalavimuose.

2012-07-10  TJO Jūrų saugumo komiteto 90-ojoje sesijoje priimti aplinkraščiai

Čia pateikiamas MSC 90 priimtų dokumentų sąrašas su nuorodomis į tekstus anglų kalba

2012-05-23  Aktualiausi Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 63-ojoje sesijoje priimti sprendimai

2012 m. vasario 27-kovo 2 dienomis vykusios TJO Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 63-osios sesijos metu buvo priimta visa eilė rekomendacijų

2012-03-21  Informacija planuojantiems įsigyti naują ar naudotą pramoginį ar asmeninį laivą (vandens motociklą) ar tokių laivų sudedamąsias dalis

img_5283
Informuojame, kad pramoginiai ir asmeniniai laivai (vandens motociklai) ar jų sudedamosios dalys gali patekti į Lietuvos rinką (gali būti registruojami ir naudojami) tik tuo atveju, jeigu atitinka Pramoginių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir atidavimo eksploatuoti techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-352, nuostatas.

2012-01-04  Jūriniai dokumentai bus pratęsiami iki 2016 m. gruodžio 31 d.

manila ii
Nuo šių metų sausio 1 dienos, įsigaliojus Tarptautinei konvencijai dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (toliau – STCW) su Manilos pataisomis, vykdant jos reikalavimus, jūriniai dokumentai bus išduodami ir pratęsiami tik iki 2016 m. gruodžio 31 d.

2011-12-05  Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių (IMDG) kodekso pataisų projektas

Tarptautinės jūrų organizacijos pakomitetis dėl pavojingų krovinių, kietų krovinių bei konteinerių gabenimo pritarė IMDG kodekso pakeitimo (pakeitimas 36-12) projektui

2011-11-22  STCW-F konvencijos įsigaliojimas

Įvykdyti 1995 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų įsigaliojimo reikalavimai

2011-09-13  TJO Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 62-ojoje sesijoje priimti sprendimai

Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 62-ojoje sesijoje, vykusioje liepos 11-15 dienomis, patvirtintas paeržiūrėtas MARPOL V priedas bei priimti kiti sprendimai

2009-10-26  Pritarta Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių (IMDG) kodekso pataisoms

Tarptautinės jūrų organizacijos Pavojingų krovinių, kietų krovinių bei konteinerių vežimo pakomitetis savo 14-ojoje sesijoje (2009 m. rugsėjo 21-25 d. d.) pritarė siūlomiems IMDG kodekso pakeitimams

2009-10-12  Piratavimo prevencija

IMO rekomendacijos dėl piratavimo ir ginkluotų plėšimų laivuose prevencijos

2009-08-19  Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 59-joje sesijoje priimti MARPOL konvencijos I priedo pakeitimai

2009 m. liepos 13 - 17 dienomis Londone vyko Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 59-oji sesija (angl. MEPC.59). Šios sesijos metu priimti MARPOL konvencijos I priedo pakeitimai, apimantys konvencijos papildymą nuostatomis

2009-05-22  Priimta Laivų perdirbimo konvencija

Tarptautinė jūrų organizacija Honkonge vykusioje diplomatinėje konferencijoje priėmė Tarptautinę Saugaus ir aplinkai tinkamo laivų perdirbimo konvenciją.

2009-05-12  Piratavimas ir ginkluoti plėšimai laivuose prie Somalio krantų

TJO išplatino Tarptautinių laivybos rūmų (ICS) išleistą patarimą laivų kapitonams neplaukti mažesniu nei 600 jūrmylių atstumu nuo Somalio kranto dėl padažnėjusių piratų išpuolių Indijos vandenyno vakarinėje dalyje.

2009-04-10  Europos Parlamentas sugriežtino jūrų laivybos saugos nuostatas

Europos parlamento spaudos tarnyba praneša, kad po trečiojo svarstymo buvo patvirtinti aštuoni teisės aktai jūrų laivybos saugos srityse.

2009-03-16  Už drąsą jūroje – apdovanojimai

Tarptautinės jūrų organizacija kviečia teikti kandidatus 2009-ųjų apdovanojimams už išskirtinę drąsą jūroje.
 

Korupcijos prevencijos linija (8 800) 223 44

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė7622250
Šiandien1033
Dabar naršo34
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema