Aktualijos

Spausdinti

MARPOL VI priedo nauja redakcija

2010-06-02

Tarptautinės jūrų organizacijos 2008 m. spalio mėnesį priimta MARPOL VI priedo „Atmosferos teršimo iš laivų prevencijos taisyklės” nauja redakcija (patvirtinta rezoliucija MEPC.176(58)) įsigalioja šių metų liepos 1 d.
Nuo šios datos didžiausias leistinas sieros kiekis jūrų laivų, plaukiančių emisijos kontrolės rajonuose (angl. Emission Control Area – ECA), kure sumažėja nuo 1,5 proc. kuro masės iki 1,00 proc. kuro masės, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – iki 0,10 proc. Baltijos jūros rajonas, kaip apibrėžtas MARPOL I priedo 1 taisyklės 11.2 punkte, ir Šiaurės jūra, kaip apibrėžta MARPOL V priedo 5 taisyklės (1)(f) punkte, paskirti sieros oksidų (SOx) ir kietųjų dalelių emisijos kontrolės rajonais (nuo 2012 m. prisidės ir Šiaurės Amerikos pakrantės rajonas).
Azoto oksidų išskyrimo limitai naujiems varikliams bus įvedami trimis pakopomis. Jau antrojoje pakopoje išskyrimo limitai taikomi varikliams, kurie sumontuoti laivuose, pastatytuose po 2011 m. sausio 1 d., mažinami 20 proc. Toliau 80 proc. mažesnis NOx išskyrimo limitas bus taikomas varikliams laivuose, pastatytuose po 2016 m. sausio 1 d., kurie plaukios emisijos kontrolės rajonuose (įsigaliojus VI priedo naujos redakcijos pakeitimams, tokiu rajonu bus Šiaurės Amerikos pakrantė).
Vi priedo naujoje redakcijoje numatyti ir papildomi reikalavimai emisijoms iš šiukšlių deginimo krosnių, taip pat lakių organinių medžiagų nutekėjimui iš tanklaivių krovininių skyrių.

 
 
 
 

Korupcijos prevencijos linija (8 800) 223 44

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė7622346
Šiandien1129
Dabar naršo46
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema