Vidaus vandenų uostų registravimas

Spausdinti

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ STEIGIMAS IR REGISTRAVIMAS, ESAMOS BŪKLĖS PATIKRINIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 3.

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vidaus vandenų uostų steigimas ir registravimas, esamos būklės patikrinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymą steigti ir įregistruoti vidaus vandenų uostą bei kitus reikiamus dokumentus įmonės atstovas pateikia tiesiogiai, atvykęs į instituciją (J. Janonio g. 24, 341 kab., Klaipėda), registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipdamasis į Administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

Nustačius, kad uostas atitinka 5 p. nurodyto teisės akto reikalavimus, apie tai informuojamas uosto steigėjas ir uostas įrašomas į įregistruotų vidaus vandenų uostų sąrašą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų ir prieplaukų steigimo ir registravimo nuostatų patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys įsteigti uostą, pateikia šiuos dokumentus:

6.1. Nustatytos formos prašymą leisti steigti uostą.

6.2. Rašytinį vidaus vandens kelių valdytojo pritarimą uosto steigimui (kai uostas steigiamas vidaus vandenų keliuose).

6.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka – dokumentus, patvirtinančius uosto statybos užbaigimą.

6.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba jam pavaldžių įstaigų išduotą pažymą apie uosto atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

6.5. Uosto teritorijos detalųjį planą, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatytus atvejus, kuriais detalusis planas nerengiamas, ir akvatorijos planą su nurodytais gyliais.

6.6. Dokumento, patvirtinančio uosto teritorijos ir akvatorijos ribų nustatymą, kopiją.

6.7. Jeigu veiklą uoste vykdys ne steigėjas, o valdytojas, valdymo teisę patvirtinantį dokumentą ir duomenis apie valdytoją: fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį arba juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono ir fakso numerius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro, A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis – iš Valstybės įmonės Registrų centro, Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą – iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Antanas Vaičiulis, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 46) 469 611,  antanas.vaiciulis@msa.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tadas Škimelis, Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 685, tadas.skimelis@msa.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Šešiasdešimt devyni eurai (69 Eur);

rinkliavos kodas – 4.219 – už vidaus vandenų uosto įregistravimą.

11.2 Devyni eurai dvidešimt centų (9,2 Eur);

Rinkliavos kodas – 4.220 – už vidaus vandenų uosto įregistravimo duomenų pakeitimą.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas: 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas leisti steigti uostą.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą. Dėl uosto steigimo ir įregistravimo galima kreiptis elektroninėmis priemonėmis (tiesiogiai kreipiantis į Administraciją ar Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Administracinės paslaugos teikėjas, gavęs asmens prašymą, privalo patikrinti, ar tinkamai užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, įvertinti pateiktus dokumentus, jei reikia, paprašyti papildyti trūkstamais dokumentais. Jei pateiktų dokumentų ir informacijos pakanka, su uosto steigėju suderinama data dėl uosto patikrinimo vietoje. Komisijai atlikus uosto patikrinimą ir nustačius, kad uostas atitinka nustatytus reikalavimus, uostas įrašomas į įregistruotų vidaus vandenų uostų sąrašą ir apie tai per 2 darbo dienas informuojamas uosto steigėjas.

15.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

 

Informaciją atnaujino: , Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta: 2015-04-28 11:58
 

Korupcijos prevencijos linija (8 800) 223 44

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas - 188781973.
J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Tel. (370 46) 469 602, faks. (370 46) 469 600,
msa@msa.lt © Biudžetinė įstaiga Lietuvos saugios laivybos administracija.
Viso apsilankė7182636
Šiandien4787
Dabar naršo72
 
Sprendimas: Fresh Media      Naudojama EasyWeb 3 sistema